ایا شما هم در زندگی خود چیزی را پیدا کرده اید؟

ساخت وبلاگ
چکیده : من تازه به این نتیجه رسید ه ام که هیچ چیز در این دنیا ارزش غصه خوردن و افکار منفی را ندارد سیگنالهای... با عنوان : ایا شما هم در زندگی خود چیزی را پیدا کرده اید؟ بخوانید :
من تازه به این نتیجه رسید ه ام که هیچ چیز در این دنیا ارزش غصه خوردن و افکار منفی را ندارد سیگنالهایی که از دیگران میبینم افراد غریبه که بد درون ذهنم صحبت میکنند و بسیار ناراحت کننده است و وقت مرا میگیرد و دیگران حریم شخصی مرا توسط ان سیگنالها میشکنند هیچ جای ان حرص خوردن و افکار منفی را نداد بهتره وانمود کنم که وجود ندارد و به خود ان شخص مربوط است من تا جایی که جا دارد میتوانم مودب باشم با انها

ایا شما هم این گونه اید ؟ همان طور که گفتم این توهین ها و افکار ناراحت کننده دل مرا نازک میکند و هر روز ادامه داشت ادامه باید وانمود کنم که هیچ چیز وجود ندارد هیچ چیز جای پرخاش و ناراحت کردن مادرم را ندارد ان افکار میخواهند مرا بیندازند از کارو زندگی خب توهین کرده باشد که چی؟؟؟
سیمور ایرانی...
ما را در سایت سیمور ایرانی دنبال می کنید

نویسنده : محمد وحدت بازدید : 22 تاريخ : جمعه 29 تير 1397 ساعت: 22:41